Jens       
 
Personlig data
Navn: Jens Jensen
Alder: 24 år
Bopæl: Århus
Beskæftigelse:Multimediedesigner
Erfaring: Div. projekter før, under og efter uddannelsesforløb.